PÉREZ GARIJO, ROSA
PÉREZ GARIJO, ROSA

VICEPRESIDENTA 4a DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, DIPUTADA DELEGADA D'INCLUSIÓ SOCIAL, TEATRES I MEMÒRIA HISTÒRICA

Membre de la Direcció Federal d’IU

Membre de la Direcció d’Esquerra Unida

Partit judicial: València

Comarca: L’ Horta Sud

Ajuntament: Catarroja

Càrrec: Regidora

Biografia i trajectòria professional:

Llicenciada en Dret

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració

Advocada i professora associada de la Facultat de Dret

Regidora de l’Ajuntament de Catarroja

Bústia: rosa.perez@dival.es

Curriculum Vitae

PÉREZ GARIJO, ROSA
PÉREZ GARIJO, ROSA

VICEPRESIDENTA 4ª DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DIPUTADA DELEGADA DE INCLUSIÓN SOCIAL, TEATROS Y MEMORIA HISTÓRICA.

Miembro Dirección Federal IU

Miembro Dirección Esquerra Unida

Partido judicial: Valencia

Comarca: L’ Horta Sud

Ayuntamiento: Catarroja

Cargo: Concejala

Biografía y trayectoria profesional:

Licenciada en Derecho

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración

Abogada y profesora asociada de la Facultad de Derecho

Concejal del Ayuntamiento de Catarroja

Email: rosa.perez@dival.es

Curriculum Vitae