38 Campanya Retrobem la Nostra Música

La Diputació de València és conscient de la importància que té la música de banda en la cultura i la tradició valencianes, i a través de l’Àrea de Cultura va començar, el 1980, a mostrar el seu suport a les societats musicals de la província. Aquest mateix suport s’ha anat estenent a altres agrupacions musicals amb les quals comparteix el seu interés per transmetre la música, les nostres tradicions i la nostra cultura, com són: les corals, les orquestres simfòniques, les orquestres de pols i plectre, els grups de dolçaina i tabal i els grups folklòrics.

Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a Entitats culturals

 

1. BASES PROVISIONALS: aprovades pel Ple de la Diputació el 21/02/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la província el 23/02/2017.


 

2. BASES DEFINITIVES: aprovades pel Ple de la Diputació el 18/04/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la província (BOP NÚM. 76), el 21-IV-2017.

  

3. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Junta de govern de 16 de maig de 2017.


 

Imagen

TROBADA DE FOLKLORE 2017. MÚSICA I BALLS VALENCIANS

L’Àrea de Cultura de la Diputació de València posa en marxa la segona edició de la Trobada de Folklore i ofereix als ajuntaments de la província la possibilitat de participar-hi. L’edició de 2017 proposa un model de representació territorial de quatre comarques diferents seleccionades d’entre les sol·licituds rebudes dels ajuntaments, en estreta col·laboració i com element d'impuls de les seues activitats culturals.

Imagen

En l’actualitat estem tramitant l’expedienete del certamen per a 2018. No obstant això, vos facilitem algunes dades d’interés amb què estem treballant.

Dates: 19 i 20 de maig de 2018.

Termini per a presentar la sol·licitud: Des de la publicació de l’extracte en el BOP, una vegada tramitat l’expedient. Està previst que finalitze el 15 de novembre de 2017 inclòs

 

SEGUIMENT DE LES IMATGES DEL CERTAMEN EN:

http://www.bauldefotos.com/41o-certamen-provincial-de-bandas-de-musica-de-valencia/

Premiats per Seccions i puntuació:

Palau de la Música de València. Dissabte, 13, i Diumenge, 14 de Maig de 2017

 

 

Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a Entitats Locals per a Jaciments arqueològics Ruta dels Ibers


 

1. BASES PROVISIONALS: aprovades pel Ple de la Diputació el 21/02/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la província el 23/02/2017.


 

2. BASES DEFINITIVES: aprovades pel Ple de la Diputació el 18/04/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la província (BOP NÚM. 76), el 21-IV-2017.

  

3. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Junta de govern de 16 de maig de 2017.


 

Beca de pràctiques i investigació a desenvolupar en làrea de cultura de la Diputació de València

Data d'inici de la beca: 1 de febrer de 2017

ALFONS ROIG

Les ajudes Alfons Roig tenen com a objecte la realització d’un projecte d’investigació, individual o col·lectiu, per part d’artistes de la província de València, en qualsevol de les disciplines següents: pintura, escultura, dibuix, fotografia, audiovisuals, tècniques digitals i disseny.

Resultats finals de la valoració de les beques:

El tribunal de valoració ha proposat, perquè siga resolta per la junta de govern en la primera sessió que se celebre. el següent: