Retrobem_38.PNG

Informació Retrobem la Nostra Música 2017

Es prorroga el termini per a justificar les subvencions fins al 7 de desembre de 2017 inclòs.

(Dijous, 02 de novembre del 2017 - BOP 210)

Novetat:  COM JUSTIFICAR RETOBEM LA NOSTRA MÚSICA 2017
 
Entrar en la SEU ELECTRÒNICA de Diputació de València.
 
Després en CATÀLEG DE TRÀMITS, després en CULTURA I OCI, a continuació seleccionar Sol·licitud de subvencions d'activitats culturals d'entitats sense ànim de lucre (RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA). Els demanarà el certificat digital.
Els mostrarà la situació de sol·licituds i expedients relacionats per al certificat amb què han entrat:
 
MOLT IMPORTANT:
 
És necessari realitzar estes gestions la mateixa persona i amb el mateix certificat digital que es va utilitzar per a la sol·licitud.
Per a Esmenar o Justificar els donarà l'opció en la part on ix el llistat d'expedients relacionats.
 
Els donarà l'opció de pujar la documentació, en roig els obligatoris.
 
Una vegada pujat els documents se selecciona SEGÜENT i demanarà el certificat digital per a realitzar el registre.

 

Respecte a la documentació requerida: certificat d'haver realitzat l'activitat (degudament firmat i segellat), programa de mà, factures d'instruments, (per a aquelles societats que ho hagen sol·licitat), etc..., s'han de tindre escanejats prèviament per a adjuntar-les al FORMULARI DE JUSTIFICACIÓ..
ENLLAÇOS D'INTERÉS
 
 
 
 
EL TERMINI PER A JUSTIFICAR finalitza el 3 de novembre del 2017.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

1. BASES PROVISIONALS: aprovades pel Ple de la Diputació el 21/02/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província el 23/02/2017.

 

2. BASES DEFINITIVES: aprovades pel Ple de la Diputació el 18/04/2017, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP NÚM. 76), el 21-IV-2017.

 

3. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Junta de govern de 16 de maig de 2017.


 
4. PUBLICACIÓ EXTRACTE CONVOCATÒRIA: Publicat en el Butlletí Oficial de la província el 08/06/2017


El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2017 inclòs.

Enllaç a la sol·licitud.

Model pressupost d'Escoles d'Educands Societats Musicals.

Model pressupost d'Escoles d'Educands Municipal.

 

El termini per a justificar finalitza el 3 de novembre de 2017 inclòs.

 

5. GESTIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es presentarà amb formulari electrònic i només per via telemàtica a través de la seu electrònica. Per a això s'ha de tindre el certificat de firma digital, bé de l'entitat que sol·licita o del seu representant legal.

 

6. DIFUSIÓ

·         Cartell  (descàrrega opcional o arreplega en Servici de Publicacions de Diputació)

·         Programa de mà  (se descàrrega ací)

 

7. ARREPLEGA MATERIAL CAMPANYA - CARTELLS, PARTITURES, CD,S

Nomésdilluns i dijous en horari de 10:30 a 13:30 hores. (A partir del dia 27 de febrer del 2017)

C/ Beat Nicolau Factor, 1 - 46007 València (cridar abans al 96 388 25 90)

 

8. D'INTERÉS A LES ENTITATS SOL·LICITANTS

El certificat de firma digital per a representants legals d'entitats o persones físiques, es pot obtindre acudint amb el DNI a la   Diputació en Directe, plaça de Manises, 4, 46003 València; més informació: tel. 96 388 25 25

 

Les entitats poden traure el certificat de firma digital en la pàgina web: www.accv.es, per a més informació tel. 902 48 24 84

 

9. SEGUIR NOVETATS I POSADA AL DIA DE LA 38 CAMPANYA RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA:

www.dival.es/Centres Àrea de Cultura/Promoció Cultural

Imatge tornar enrere