ALFONS ROIG

El tribunal ha proposat concedir la Ajuda destinada a artistes que prevegen desenrotllar la seua formació a Espanya a:

BONET PALOP, LOLA

Projecte: La catedral de marbre

Puntuació: 13,4 punts

Import: 24.000 €

 

Resultat de la valoració de la primera fase:

 

BECA

Cognoms

Nom

Total 1ª fase

Extranger

GÓMEZ PEIRÓ

CAROLINA

DESERT

Espanya

BONET I PALOP

LOLA

8,4

Espanya

CASERO ALZAÑÍZ

ERNESTO

5

Espanya

CASTRO RODRIGO

MARÍA SALOMÉ

4,28

Espanya

DOÑATE VALERO

RAFAEL

3,55

Espanya

GAMÓN LÁZARO

CRISTINA

4,92

Espanya

HUGUET ENGUITA

JESÚS

7,1

Espanya

LOZANO SANFÉLIX

NEUS

6,1

Espanya

MARCO MONTALVO

ALEJANDRO

6,2

Espanya

PALACIOS RODRÍGUEZ

JAVIER

8

Espanya

QUESADA ALONSO

REGINA

5,3

Espanya

DEL REY JORDÁ

GEMA Y MÓNICA

8,5

 

Es convoca Lola Bonet i Palop, Jesús Huguet Enguita, Javier Palacios Rodríguez, i Gema i Mónica Del Rey Jordá per a la faase d’entrevista el dia 14 d’octubre de 2016 a les 10:00 hores en la sala de reunions del Museu Valencià d'Etnologia, situat al Carrer Corona núm. 36 de València.

Termini de presentació d'instàncies fins al 29 de juliol de 2016 inclòs.

 

 Consulteu ací el text íntegre de la convocatòria

Preguntes freqüents

  • Qui pot presentar-s'hi?

Poden presentar-s’hi els que estiguen en possessió d’algun dels títols següents: Grau de Belles Arts, Grau de Disseny, Grau d’Història de l’Art, Grau de Comunicació Audiovisual o títol Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny o titulació homologada, que tinguen menys de 40 anys el dia 29 de juliol del 2016, i que hagen nascut o hagen residit almenys tres anys en la província de València, o hagen estudiat durant almenys dos anys en alguna de les universitats de la província de València.

 

  • Quin és l'objecte de la beca?

Les ajudes Alfons Roig tenen com a objecte la realització d’un projecte d’investigació, individual o col·lectiu, per part d’artistes de la província de València, en qualsevol de les disciplines següents: pintura, escultura, dibuix, fotografia, audiovisuals, tècniques digitals i disseny.

 

  • He d'estar matriculat en algun centre per a realitzar el meu projecte?

Per a la beca a Espanya no cal estar matriculat en cap centre. Només seguir el projecte presentat i les orientacions del tutor nomenat per la Diputació. Per a la beca a l’estranger sí que és necessari que el projecte es realitze estant matriculat en algun centre de reconegut prestigi que el tutoritze. A més, també haurà d’atindre’s a les possibles orientacions que el tutor li assenyale.

 

  • Quina és la quantia de la beca?

El jurat té la possibilitat de decidir la distribució entre les dues beques de la meitat dels diners de la convocatòria. L’altra meitat es distribuïx donant 6.000 euros a la beca per a formació a Espanya, i 12.000 euros a la beca per a formació a l’estranger. Amb això cada un dels dos guanyadors es garantix un mínim com a premi (6.000 i 12.000 euros respectivament), però opta que el jurat li adjudique fins a 18.000 euros addicionals.

 

  • Quant dura i com es paga la beca?

La beca té una duració de 12 mesos, comptats a partir del primer dia del mes següent al de la seua adjudicació. A l’inici d’esta s’abona el 25%. . En finalitzar el segon quadrimestre es paga el segon termini (un altre 25%). El becari de la beca per a formació a l’estranger ha de presentar la inscripció en el centre triat per a desenrotllar-la En finalitzar el tercer quadrimestre es paga el tercer termini (un altre 25%). En finalitzar el treball amb informe positiu del tutor s’abona el 25% restant.

 

  • Com es presenta la sol·licitud?

Per mitjà del model d’instància, que està accesible en la sede electònica de la Diputació de València. Reviseu que presenteeu tota la documentació que figura en ella. El termini finalitza el dia 29 de juliol de 2016 inclòs.

 

  • Com s'adjudica la beca?

La beca s’adjudica a qui aconseguisca major puntuació. Hi ha dues fases. En la primera, el tribunal valora basant-se en la documentació aportada. Per això és important que cuideu la presentació. Només passen a la segona fase els aspirants que hagen obtingut un mínim de 6 punts. En la segona fase els candidats exposen el seu projecte davant del tribunal durant 10 a 15 minuts. El projecte per a Espanya i el projecte per a l’estranger que millor puntuació obtinga sumant la de la primera i la segona fase obtindran la beca. Amb això el guanyador del projecte per a Espanya s’assegura 6.000 euros de beca, i el del projecte per a l’estranger 12.000. Però a més, una vegada decidits els guanyadors, el tribunal distribuirà altres 18.000 euros entre les beques com considere més adequat, atenent les característiques dels dos projectes becats.

 

  • Com presentar correctament els mèrits?

És important que presenteu correctament els documents que acrediten els vostres mèrits, perquè una vegada passat el 29 de juliol de 2016 no poden esmenar-se. A continuació teniu alguns consells pràctics:

1) Expedient acadèmic: Comproveu sempre que l’aporteu, i millor si hi consta la mitjana sobre 4, a més de la mitjana sobre 10. En cas contrari o no se vos admetrà a la beca, o la puntuació en este apartat serà 0 punts.

2) Memòria: És el 50% de la puntuació, per la qual cosa és el més important. En ella heu de descriure els objectius que es perseguixen amb el projecte, el pla de desenvolupament del treball incloent-hi les seues fases temporals, les raons que justifiquen escometre’l, i els que es desplacen a l’estranger el centre on voleu desenvolupar la beca. L'extensió màxima serà de 3 folis. Es valorarà l’interés del projecte, la seua innovació i originalitat, i la complexitat.

3) Currículum professional:

a) En la documentació que acredite les exposicions realitzades, en els certificats de pràctiques, d’investigació o de cursos procureu que conste amb claredat la duració i l’activitat concreta que s’hi ha realitzat, o els crèdits a què equivalen. Sense ambdós elements el tribunal té molt difícil valorar-les.

b) Experiència laboral: És prou habitual que es presenten contractes de treball que mencionen la data d’inici però no la final (per exemple indicant «fins a fi d’obra» o semblant). En estos casos és impossible per al tribunal saber quants mesos s’ha traballat i per tant valorar-ho en tota la seua extensió. Per a evitar-ho és recomanable que es presente a més dels contractes una «vida laboral», és a dir, una llista que facilita la Seguretat Social amb un resum de les cotitzacions a la Seguretat Social en què sempre indica les dates en què es va cotitzar. Amb això el tribunal podrà comprovar quant de temps vàreu treballar. A més ha de figurar de què vàreu treballar, de manera que el tribunal puga valorar si està o no relacionat amb la beca. Si en el contracte no queda prou clar demana a l’empresa que vos faça un document en què concrete les funcions desenvolupades.


 

Imatge tornar enrere