El BOP nº 189 d'1 d'octubre publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions de Músical Clàssica amb el llistat dels beneficiaris així com de les sol·licituds desestimades. El termini per a justificar la subvenció és fins el 5 de novembre.

Ací trobareu els models i formularis per mitjà dels quals presentar la documentació requerida sol·licitant participar en la campanya de subvencions a Entitats musicals: Projectes generals de música antiga i clàssica de orquestra, de cambra i de piano 2019.

 

La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial, adjuntant la següent documentació:

- Descripció del projecte a realitzar, amb indicació expressa de la data d'inici i terminació de les activitats que l’integren, i en el qual s'han de reflectir els aspectes que s'esmenten en els criteris de valoració. No es valoraran les activitats no exposades en el projecte.

El BOP publica la convocatòria de subvencions de l'Àrea de Cultura 2019 que podran consultar en els següents enllaços, així com les claúsules generals i l'extracte de la campanya Projectes generals de música antiga i clàssica d'orquestra, de cambra i de piano 2019.

El BOP nº 69, del 9 d’abril, publica la Convocatòria de Subvencions de l’Àrea de Cultura.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. És a dir, el termini comença el 10 d'abril i finalitza el 6 de maig, tots dos inclosos.

La forma de presentació serà mitjançant els següents passos:

Imatge tornar enrere