Imagen

 

Què és Retrobem la Nostra Música?

El BOP nº 190 de 2 d'octubre publica la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions Retrobem la Nostra Música 2019 amb el llistat de beneficiaris així com de les sol·licituds desestimades. El termini per a justificar la subvenció és fins el 5 de novembre.

Retrobem la Nostra Música és un programa estable de suport a la música promogut des de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València. Comptarà aquest any 2019 amb 40 edicions i el seu objectiu principal és el foment de bona part de les activitats musicals que naixen des d'iniciatives municipals, d'associacions i societats musicals valencianes. Retrobem és el programa mçes ambiciós, que arriba a més gent i que més recursos absorbeix de tota la promoció musical de la Diputació de València, fins a un 65% del pressupost dedicat a aspectes musicals dins de l'Àrea de Cultura.

Ací trobareu els models i formularis per mitjà dels quals presentar la documentació requerida sol·licitant participar en la campanya Retrobem la Nostra Música 2019. Donat que l'objecte de la campanya té diferents finalitats, atenent les diverses agrupacions musicals, els documents obligatoris per a sol·licitar la subvenció segons l'agrupació musical són els següents:

 

1. SOCIETATS MUSICALS

a) Concerts de banda, orquestra i cor

- Declaració responsable

- Certificat de que, almenys el 20% dels seus components resideixen en el municipi seu de l'entitat i que aquesta té domicili social en el municipi al qual representa

b) Escola d'educands

- Declaració responsable

El BOP publica la convocatòria de subvencions de l'Àrea de Cultura 2019 que podran consultar en els següents enllaços, així com les claúsules generals i l'extracte de la campanya Retrobem la nostra música 2019.

El BOP nº 69, del 9 d’abril, publica la Convocatòria de Subvencions de l’Àrea de Cultura.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. És a dir, el termini comença el 10 d'abril i finalitza el 6 de maig, tots dos inclosos.

Amb la correcció d'errades el termini de presentació finalitzarà el 15 de maig.

Format per a confeccionar i imprimir del programa de mà de la 40 Campanya d'ajudes a agrupacions musicals Retrobem 2019.

Cartell per a imprimir de la 40 Campanya d'ajudes a agrupacions musicals Retrobem 2019.

 

La Diputació de València edita tots els anys un lot de partitures d’autors valencians per tal de fomentar la difusió de les composicions pròpies d’autors valencians i posicionar millor el treball dels compositors.  Així mateix, hi ha una versió que apareix en format CD  formant una col·lecció que ja supera la trentena de discos editats.
 
Partituras Retrobem la Nostra Música

La Diputació de València du a terme, com una activitat més de suport a la música valenciana, l'edició de partitures de música d'autors valencians, tant per a banda com per a orquestra i cors.

De la mateixa manera tots els anys s'edita un CD en el qual agrupacions musicals de la província interpreten obres les partitures de les quals ja han sigut editades per la Diputació.

 

Imatge tornar enrere