Decret concessió Beques de l'Àrea de Cultura 2019

Decret pel qual s'anuncia les persones que han estat beneficiàries de les beques de formació i investigació de l'Àrea de Cultura per a l'exercici 2019.

Els dies 23 i 24 de gener es faran les entrevistes als aspirants a les beques de Cultura

L' Àrea de Cultura convoca a l’entrevista prevista en les bases, a les persones que hagen superat una puntuació de 5 punts la fase anterior de qualsevol de les beques convocades per Cultura, per als dies 23 i 24 en diferents horaris que poden consultar ací.

Llistat definitiu d'admesos a concurs per a la concessió de les beques de l'Àrea de Cultura 2019

Després de la publicació del llistat definitiu que es pot consultar en el següent enllaç, es passarà a valorar la primera fase de cadascuna de les sol·licituds admeses a les beques convocades.

Convocatòria del Certamen de Bandes de Música de Diputació de València de 2019

Hui s'ha publicat al BOP la convocatòria del Certamen de Bandes de Diputació de València per al 2019.
Les inscripcions hauran de formular-se per mitjà de sol·licitud pel representant legal decada banda, i hauran de ser presentades en el
telemàticament.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.
El Certamen se celebrarà els dies 18 i 19 de maig de 2019, en lloc i horari a determinar.

Llistat provisional de persones admeses per a la concessió de BEQUES DE l’ÀREA DE CULTURA 2019

Atés que, segons la Base quinta, acabat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà una resolució resolució  en què es declare

aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, especificant si és el cas, els motius d’exclusió, disposant els aspirants exclosos o
omesos d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la publicació de la resolució en la pàgina https://www.sede.dival.es/cultura, per a presentar al·legacions.

Nomenament del Tribunal per a la concessió de beques de l'Àrea de Cultura 2019

S'ha aprovat el decret amb els noms del membres del Tribunal que ha de jutjar el concurs públic per a la concessió de BEQUES DE l’ÀREA DE CULTURA 2019, i que figuren al següent enllaç: DECRET.

Informació sobre les notificacions

El Servei de Cultura, igual que la resta de departaments de la Diputació de València, envia els seus requeriments a través del gestor de notificacions de la Generalitat Valenciana. Si tinguera algun problema a l'hora d'obrir una notificació enviada per aquest servei, preguem accedisquen a la plataforma de la Generalitat on podran rebre més informació de com esmenar aquests problemes. De no fer-ho, cada vegada que reben una notificació des d'aquest servei, de qualsevol altre servei de la Diputació o de qualsevol servei de la Generalitat tornaran a tenir problemes. Per a accedir a informació sobre els problemes més freqüents, punxe ACÍ.

El Àrea de Cultura de la Diputació de València convoca 22 beques de pràctiques i investigació

S'obre el termini per presentar sol·licitud a les 22 beques que convoca l'àrea de Cultura amb destinació als seus diferents departaments.

 

Més informació Enllaç

Publicades al BOP les resolucions de les subvencions de l’Àrea de Cultura de la Diputació

La Diputació de València ha publicat al B.O.P., els dies 2 i 3 d’agost de 2018, els acords d’aprobació de les subvencions destinades a entitas sense ànim de lucre i ajuntaments per a la realització de projectes culturals municipals, intermunicipals, festes dels pobles, premis literaris, projeccions audiovisuals, festivals, mostres o certàmens culturals i programació de Música Clásica.

Seguidament s’adjunta l’enllaç de les diferents resolucions.

Nous telèfons d’atenció de l’Àrea de Cultura

Els ciutadans i/o entitats que necessiten informació dels programes gestionats pel Servei de Promoció Cultural de la Diputació de València disposen de tres extensions diferents especialitzades en cada u del programes.

Per a preguntar sobre Retrobem la Nostra Música i el Certamen de Bandes poden cridar al telèfon 96 388 46 30.

Per informació del Certamen de Piano “Premi Iturbi” i les Trobades de Folklore, criden al telèfon 96 388 36 25.

I per demanar informació sobre els convenis institucionals, les ajudes a entitats culturals, i a programes culturals d’entitats sense finalitat de lucre, cridar al 96 388 31 73.

Els tècnics de l'Àrea respondran les seues preguntes.

Imatge tornar enrere