La campanya de concessió d'ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2019, està destinada a les següents entitats musicals:

I. Societats musicals

II. Corals

III. Orquestres de pols i pectre

IV. Grups de tabal i dolçaina

V. Grups de dansa i rondalla

 

Estes entitats hauran de tindre el seu domicili social a la província de València i complir amb els requisits exigits en la convocatòria.

 

L'objecte d'esta campanya són els instruments musicals o accessoris d'instruments de caràcter no fungible que utilitzen les entitats en el desenrotllament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l'instrument adquirit i destinar-ho per a l'ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar des de la finalització del termini de justificació de la subvenció.

El BOP núm. 25, de 6 de febrer de 2020, publica la justificació de la subvenció d'Instruments Musicals destinada a entitats musicals de la província de València.

El BOP nº 192 de 4 d'octubre publica la resolució de la convocatòria de concessió de Ajudes per a l’Adquisició d’Instruments Musicals 2019 amb el llistat de beneficiaris així com de les sol·licituds desestimades. El termini per a justificar la subvenció és fins el 5 de novembre.

Ací trobareu els models i formularis per mitjà dels quals presentar la documentació requerida sol·licitant participar en la campanya de concessió d'ajudes per a l'Adquisició d'Instruments Musicals 2019.

El BOP publica la convocatòria de subvencions de l'Àrea de Cultura 2019 que podran consultar en els següents enllaços, així com les claúsules generals i l'extracte de la campanya Ajudes per a l'adquisició d'instruments 2019.

El BOP nº 69, del 9 d’abril, publica la Convocatòria de Subvencions de l’Àrea de Cultura.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. És a dir, el termini comença el 10 d'abril i finalitza el 6 de maig, tots dos inclosos.

Amb la correcció d'errades el termini de presentació finalitzarà el 15 de maig.

La forma de presentació serà mitjançant els següents passos:

1º. Accedir a la pàgina de la Diputació de València: www.dival.es

2º. Entrar en la SEU ELECTRÒNICA: situada a la part dreta de la pàgina.

3º. Entrar en el “Catàleg de tràmits” i dins d’aquest en “Cultura i Oci”.

4º. Accedir al tràmit corresponent i procedir a la tramitació.

El termini de justificació de les subvencions finalitzarà:

- El dia 15 de novembre de 2019 per a les convocatòries de Festivals, mostres o certàmens culturals i Programacions de música antiga i música clàssica.

- El dia 5 de novembre de 2019 per a la resta de convocatòries.

Imatge tornar enrere