El Pla d'Inversions Sostenibles de la nova Diputació permetrà crear o mantenir 2.500 llocs de treball en els pròxims mesos