La nova Diputació garanteix la continuïtat del coŀlegi Lluís Fortich