Bartolomé Nofuentes: «SmartGov revolucionarà la forma de governar i acostarà la política als ciutadans»