El pressupost de la Diputació per a 2017 duplicarà les transferències directes als municipis valencians