El Pla d’Ocupació de la Diputació permetrà crear més de 150 llocs de treball a La Ribera