Josep Bort: «Era necessari que el Consorci de Bombers fora transparent en els processos de selecció de personal»