Jorge Rodríguez: “Una cosa tan senzilla com una caldera ha aconseguit millorar la qualitat de vida dels alumnes de Senyera”