La Costera va rebre 743.398 euros del nou Model de Serveis Socials en 2018