La Diputació inverteix un total de 189.301 euros en Benifaraig en aquesta legislatura