El Magnànim explora l’impacte de la devastació de les ciutats amb ‘Memòria de la destrucció’