Pinet soŀlicita ajuda per a urbanitzar el seu accés i potenciar-ne el seu atractiu turístic