Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Decret d'ampliació del primer període voluntari de recaptació (veure adjunt)

Ajudes destinades a ajuntaments de municipis i entitats locals menors amb població no superior a 10.000 habitants.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional que s'exigix serà fins al 30 de març del 2020.

El BOP núm. 50, de 12 de març de 2020, publica la selecció de les entitats locals on es realitzaran les activitats culturals organitzades per l'Àrea de Cultura de la Diputació de València.

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos i termini d'esmena en relació a la convocatòria amb caràcter d'urgència mitjançant concurs del lloc de secretaria-intervenció amb seu a Casas Altas (Racó d'Ademús)

S'ha ampliat el termini de justificació per Decret núm. 2068, de 24 de febrer del 2020, fins al 10 de juliol del 2020.

Concessió d'ajudes en espècie a municipis i entitats locals menors

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 5 al 30 de març del 2020.