Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Aprovació de bestreta i ampliació del termini d'execució i justificació de les subvencions destinades a projectes de recuperació de la memòria històrica a la província de València. 

S'àmplia el termini d'execució i de justificació de la convocatòria de subvencions amb destinació a actuacions de Smart City 2019, fins al 15 de març del 2020.

Publicat el decret de pagament del 70% de la subvenció de la Dipu et Beca 2019 en el BOP de dilluns 18 de novembre de 2019 (accés a l'anunci)