Institució Alfons el Magnànim

Institució Alfons el Magnànim

Les finalitats de la Institució Alfons el Magnànim (CECEL-CSIC) són estudiar i difondre la cultura de les humanitats en els àmbits d'interés valencià, espanyol i universal.

Promoure activitats de projecció social de les humanitats en aquells temes que siguen d'interés general per a la societat valenciana.

Establir i mantindre una relació adequada amb altres organismes valencians, de la resta d'Espanya i internacionals de finalitat semblant.

Coordinar la seua labor amb altres organismes culturals compresos dins l'esfera d'aquesta institució.

Realitzar publicacions directament relacionades amb l'objectiu del servici i procedir a la seua difusió.

Organitzar els Premis Alfons el Magnànim i els que en el futur se li encomanen.

Celebrar actes d'homenatge al rei de València Alfons el Magnànim, amb la naturalesa que en cada cas s'establesca.

La Institució Alfons el Magnànim (CECEL-CSIC) IAM, s'integra dins de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València. El seu organigrama i la seua dotació de mitjans personals i materials vénen determinats per la Diputació, que els estableix perquè es garantesca de manera eficaç el desplegament de les competències que la Institució té atribuïdes.

 

Funcions
Estudi i difusió de la cultura de les humanitats, tant a en l'àmbit valencià, com espanyol i universal.

Difusió i publicació de col·leccions que abasten temes plurals i variats, com ara «Pensament i societat», «Estudis universitaris», «Biografies», «Formes plàstiques», «Biblioteca d'autors valencians», «Teatre», «Música», «Poesia», etc.

Convocatòria dels Premis de Literatura Alfons el Magnànim de Poesia i Narrativa en valencià i en castellà (estos últims d'àmbit nacional).

Coordinació i interrelació amb organismes nacionals, internacionals i sobretot valencians.

Web Alfons el Magnànim

 

Persones Consulteu ací la relació del personal de la Institució Alfons el Magnànim.
Organigrama Consulteu ací  l'organigrama de la Institució Alfons el Magnànim.
Dades de Contacte Punxeu ací per a vore les dades de contacte del servici.
Diputat delegat Sr. Xavier Rius Torres. Vegeu-ne més.


Imatge tornar enrere