Models de declaracions cadastrals

Model 901N: Declaració d'alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles. 

Model 902N: Declaració de nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles.

Model 903N: Declaració d'agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.

Model 904N: Declaració de canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderrocament de béns immobles.

ANNEX: Relació de béns immobles.

La declaració es fa omplint el model d'imprés corresponent i adjuntant la documentació que figura en cada cas en la segona pàgina de l'imprés.

Imatge tornar enrere