Altres servicis

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Ajudes i subvencions
Plecs
Licitacions
   
   
   

Tauler d'actualitat

Programa d'ajudes de foment de l'ocupació dirigit als municipis i els seus organismes autònoms dependents que, al seu torn, instrumenten programes de contractació per a l'execució d'obres o servicis d'interès general o social.

S’ha acordat realitzar una modificació en les bases reguladores d'aquest procés de selecció que van ser publicades en el BOP 105, de 2 de juny de 2017. Per tant, s’obri un termini de presentació de noves sol·licituds des del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

Convocatòria d'un procés de selecció per a cobrir un lloc de Tècnic/a de Recursos Humans.

Termini de sol·licitud des del 25 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

S'amplia el termini de justificació fins al 31 de desembre d'enguany.

BOP 16 de novembre de 2017 (veure anunci)

Convocatòria del Programa de Gestió Forestal Sostenible 2017. Té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització d'accions en matèria de gestió forestal sostenible per a l'exercici 2017.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de desembre d'enguany.

informacion de contacto