Altres servicis

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Ajudes i subvencions
Plecs
Licitacions
   
   
   

Tauler d'actualitat

Ajudes dirigides a Ajuntaments i mancomunitats de la província de València. La sol·licitud es realitzarà a través de la «Carpeta d'Ajuntaments».

Termini de presentació del 24 d'abril fins al 8 de maig de 2019 

Ajudes per als ajuntaments i les entitats locals menors adherits a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere destinades a dur a terme les obligacions adquirides amb l'adhesió.

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 d'abril al 13 de maig del 2019

Ajudes destinades a ajuntaments de fins a 30.000 habitants i entitats locals menors de la província de València.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 19 d'abril al 13 de maig del 2019

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments, les mancomunitats i les entitats locals menors de la província de València, sempre que reunisquen els requisits establits.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 16 d'abril fins al 30 de maig de 2019. 

S'AMPLIA EL TERMINI DE SOL·LICITUD PER MOTIUS DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA DE LA SEU ELECTRÒNICA fins a les 23:59 h del 12 d'abril.

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

Termini final de presentació de sol·licituds: 12 d'abril del 2019

Cal fer el tràmit per la tramitació electrònica

informacion de contacto