Tauler d'actualitat

Pla provincial anual de cooperació a les obres i serveis de competència municipal.

El termini de presentació de sol·licituds: pendent de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Concessió ajudes per danys causats per inundacions i altres efectes de temporals de pluja en 2016 

El termini de justificació de la subvenció serà fins al 31 d'octubre.

S'ha publicat en el BOP núm. 34 de data 16/02/2017 la modificació de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de març.

Distribució de publicacions gratuïtes del fons bibliogràfic de la Diputació a biblioteques públiques i centres de lectura dependents d'entitats locals de la província de València.

Convocatòria de dos beques de col·laboració per a la Delegació d'Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Termini de presentació d'instàncies fins al 23 de gener de 2018.

Termini de justificació de les subvencions fins al 31 de gener de 2018.