Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València. Queden excloses les mancomunitats de municipis.

 

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.