Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Ordre del dia del Ple i de la Junta de Govern del 19 de juny de 2018

Relació d'entrades de la Plaça de bous de València repartides durant la fira de Falles de 2018

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l`accés a la informació pública

Convocatòria de subvencions destinades al foment de la participació ciutadana, transparència i informació pública per associacions de la província de València

Circular de la Secretaria General de 13 d'abril de 2018 sobre procediments a seguir davant l'obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

Instrucció del diputat delegat de l’Àrea d’Administració General i Transparència de 29 de març de 2018, sobre publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions