Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

BDNS identificador 557169.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 d'abril fins al 17 de maig de 2021.

Dirigides a associacions de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i difusió de la cultura, la llengua i el patrimoni valencians) constituïdes com a entitats sense ànim de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds serà del 17 d'abril fins al 7 de maig de 2021 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 d'abril fins al 6 de maig de 2021.

BOP dijous 15 d'abril de 2021 (vore anunci)