Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 18 de juliol fins al 14 d'agost. 

Podran ser beneficiaris de la present subvenció, els Municipis, les Agrupacions i Mancomunitats de Municipis, i les entitats d'àmbit territorial inferior al Municipi de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 20 de juliol fins al 17 d'agost.

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València. Queden excloses les mancomunitats de municipis.

 

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.