Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

Dirigides a associacions de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i difusió de la cultura, la llengua i el patrimoni valencians) constituïdes com a entitats sense ànim de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds serà del 17 d'abril fins al 7 de maig de 2021 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 d'abril fins al 6 de maig de 2021.

BOP dijous 15 d'abril de 2021 (vore anunci)

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 d'abril fins al 6 de maig de 2021.

BOP dijous 15 d'abril de 2021 (vore anunci)

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'abril fins al 5 de maig de 2021.

BOP dimecres 14 d'abril de 2021 (vore anunci)

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'abril fins al 5 de maig de 2021

BOP dimecres 14 d'abril de 2021 (vore anunci)

El BOP núm.69, de 14 d’abril de 2021 (documents adjunts)

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOP: del 15 d’abril al 5 de maig.