Gestiò del talent

El programa de Gestió del Talent és la resposta de la Diputació de València a la necessitat de crear oportunitats per a promoure el talent dels nostres joves, fixar-lo al nostre territori i afavorir-ne el retorn.

Posar en valor els nostres jovesi obtenir un retorn d’aplicació directa en els àmbits municipals repercutirà indubtablement en el teixit social per mitjà d’una millor i major prestació de serveis als ciutadans.

El programa de Gestió del Talent serveixa les polítiques municipalistesde la Diputació de València, no sols donant suport econòmicament a les demandes formatives dels seus joves, sinó també coordinant necessitats públiques locals amb ofertes de pràctiques professionals, de manera que es produïsca la sinergia i el benefici mutu de la manera més eficient.

Té com a destinataris principals joves estudiants, postgraus i titulats superiors en cicles formatius.

Els programes de beques formatives/pràctiques gestionats per la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació creenespais on créixer professionalment, on adquirir competències tant tècniques com sociolaborals, en el context real d’organitzacions amb impacte social, tant locals com internacionals, i on obtenir també una contraprestació econòmica.

L’accés a les beques de Gestió del Talent de la Diputació de València atén de forma objectiva i combinada criteris acadèmics i socials,  i s’alinea amb les polítiques d’igualtat, inclusió i transparència de la nova corporació provincial.

Des del punt de vista de la sostenibilitat, les experiències formatives que constituïxen les nostres beques permeten als destinataris contribuir d’una manera més efectiva al desenvolupament econòmic i social del seu entorn i a la pròpia integració laboral.