slider-3
slider-2
slider-1

Formulari d'idees

Les dades personals subministrades seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats dels organismes que sustenten de forma tècnica i legal la Plataforma de l'Administració Electrònica per a Entitats Locals. Les dades podran ser utilitzats pels titulars dels fitxers per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació amb els organismes responsables del fitxer.