Els becaris de ‘La Dipu et Beca’ avaluen el programa i fan les seues aportacions

Resultats enquesta La Dipu et Beca

Els becaris del programa de pràctiques ‘La Dipu et Beca’ han avaluat la seua experiència i han proposat una sèrie de millores que la Diputació de València tindrà en compte de cara a la pròxima convocatòria. Des de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, que forma part de l'Àrea encapçalada pel diputat Bartolomé Nofuentes, s'ha realitzat el primer estudi sobre l'efectivitat que, en opinió dels joves becaris, han tingut les pràctiques en institucions locals.


La gran majoria dels participants es mostren satisfets amb l'experiència durant els mesos de l'estiu i proposen que s'amplie el període de pràctiques i que la selecció dels perfils s'ajuste més a les tasques assignades. Els resultats es basen en una mostra de 756 becaris que han desenvolupat la seua experiència en ajuntaments i entitats locals menors de la província durant els mesos de juliol i agost de 2016. 

Els participants han respost a un qüestionari amb deu preguntes a les quals valoraven de l'1 al 4 en una escala tipus Likert. El qüestionari s'ha enviat i contestat a través d'un enllaç d'Internet per a assegurar el total anonimat i evitar les possibles fallades de càlcul. El programa utilitzat ha permès emmagatzemar les dades de forma automàtica en un full de càlcul tipus Excel, a partir de la qual s'ha realitzat l'anàlisi descriptiva i correlacional. 

Entre les principals conclusions destaca que el 92% dels becaris s'han sentit ben acollits per la institució on han realitzat les seues pràctiques, destacant sobretot el tracte cordial, el fet d'haver rebut informació sobre el lloc de treball i la seua integració amb la resta de companys. Així mateix, nou de cada 10 participants afirmen haver rebut un tracte d'interès i respecte pel seu treball com a becari, mesurat tant pels recursos materials necessaris a la seua disposició per a desenvolupar el seu treball com per les tasques assignades per l'entitat receptora. Un altre dels aspectes a destacar és la relació entre el perfil dels becaris i la tasca assignada.

En aquest sentit, prop del 80% han assegurat estar molt o raonablement satisfets i un 88% dels participants han sentit que desenvolupaven una activitat útil per a l'ajuntament, un fet que avala la utilitat de la beca com a pràctica laboral, i el seu impacte social. Així, en més del 84% dels casos, els joves becaris han assegurat que la beca ha complit amb les seues expectatives. Quant a les aportacions que han fet els participants en l'estudi, davant la pregunta oberta sobre les propostes de millora del programa ‘La Dipu et Beca’, els becaris de la promoció 2016 han demanat que s'augmente l'exigència a l'hora de seleccionar als candidats i que es millore la relació entre les tasques a realitzar en els ajuntaments i la formació acadèmica requerida.

A més, els joves sol·liciten més suport i guia per part dels tutors i també que les beques puguen gaudir-se durant més temps.  En l'anàlisi final de les dades han col·laborat estudiants d'Estadística del grau en Gestió i Administració Pública de la Universitat Politècnica de València, en el que ha sigut una experiència pilot sobre aprofitament públic de les pràctiques acadèmiques ordinàries que està desenvolupant la Diputació de València a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles. Aquesta col·laboració ha significat també que l'estudi haja tingut un cost zero per a les arques públiques. Els resposnables del programa “La Dipu et Beca” han assegurat que tant les propostes dels becaris com el resultat de les valoracions a les preguntes seran molt útils per a millorar la qualitat d'aquest servei.