slider-3
slider-2
slider-1

Projectes: Banc/Observatori

Aquesta plataforma té com a objectiu optimitzar la gestió provincial per mitjà de la identificació, el suport, el reconeixement i la difusió d’idees, projectes i experiències innovadores i reeixides que impacten en la ciutadania, que promoguen la qualitat en la gestió pública i que siguenfactibles de ser replicats. Conté, per tant, els elements d’un producte innovador i alhora d’un procés d’innovació.

Aquestbanc de projectes s’alimentarà dels projectes presentats per entitats locals en el marc del programa de Gestió del Talent.

Objectius específics:

  • Estimular i recolzar la presentació d’idees, projectes i experiències innovadors d’organitzacions públiques locals i provincials.
  • Potenciar el patrimoni intel·lectual/la gestió del coneixement de l’Administració Local, estimulant la presentació d’idees i projectes innovadors de gestió que contribuïsquen a l’ús eficient dels recursos públics provincials i que impacten positivament en la ciutadania.
  • Generar espais de consulta i intercanvi.

Abast: poden participaren l’àmbit de la província de València tots els organismes de l’Administració Local dins de l’àmbit provincial, en forma individual o associada.

La Diputació de Valencia podrà concedir premis als projectes més destacats.