slider-3
slider-2
slider-1

Xarxa Valenciana per la Retenció del Talent Jove

Des de la Diputació de València s'ha potenciat el programa de Gestió del Talent consistent en el disseny de mesures concretes de formació integrada per a joves de la província de València tant al llarg del seu procés d'aprenentatge acadèmic com una vegada han finalitzat els seus estudis i requereixen suport per a formar-se en el món laboral.

El programa pretén definir amb claredat les mesures d'actuació de la Diputació, cercant l'excel·lència en la gestió institucional, la projecció europea mitjançant l'assessorament dels joves formats a escala internacional, el progrés social i econòmic de les entitats i agents econòmics de la província de València mitjançant la participació activa en polítiques socials i econòmiques dels agents socials.

La finalitat de la Xarxa de Talent Jove és posar en valor iniciatives públiques i privades dutes a terme per:

  • entitats municipals,
  • per associacions empresarials,
  • fundacions,
  • organitzacions i
  • empresa privades implicades i sensibilitzades amb la retenció del talent, entesa aquesta com el foment, la retenció, la gestió i la tornada a la societat del coneixement i capacitats adquirides dels nostres joves valencians i valencianes.

La Xarxa de Talent Jove estarà composta pels municipis i agents econòmics de la província de València que complisquen amb els requisits d'accés exigits pel present Reglament i la normativa aplicable i s'adherisquen a la Xarxa.

 

Requisits mínims inicials

A l'efecte de l'anàlisi de la sol·licitud d'adhesió els municipis i entitats que vulguen adherir-se a la Xarxa de Talent Jove hauran d'aportar sol·licitud d'adhesió acordada per l'òrgan competent amb indicació expressa de quines mesures es troba implementant en el moment de la seua sol·licitud  en les seues organitzacions: beques, formació, espais de coworking, assessorament a l'emprenedoria, mesures d'innovació territorial..., així com el compromís d'acomplir les obligacions derivades del present reglament.

 

Procés d'adhesió

Per a adherir-se heu de descarregar el “Model de sol·licitud d'adhesió Val/Cast” situat en la part inferior, emplenar-ho i signar-ho. Posteriorment haureu de remetre-ho telemàticament a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles mitjançant instància genèrica.

 

 

En cas de dubtes dirigir-se a “La Batlia respon” amb telèfon 96 388 25 25.