Fons editorial

 

Fons editorial de la Diputació de València

 

 

Fons editorial de la Diputació de València

La Diputació de València compta amb un nombrós fons editorial format per milers de llibres de tota índole. El fons compta amb un volum de publicacions pròpies que supera els 2.000 títols.

Al llarg de la seua història la Diputació de València ha estat una de les entitats més actives en la publicació de llibres de tot el territori valencià, en ambdues llengües oficials. Pràcticament qualsevol disciplina del coneixement ha estat atesa per les publicacions de la Diputació: narrativa, poesia, asssaig, estudis científics, art, cultura en general, administració pública, premis i concursos, etc.

Se sumen al fons editorial de la Diputació les publicacions dels museus propis de la Diputació: Museu de Prehistòria de València, Museu Valencià d’Etnologia, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat i Museu Taurí.

El fons s’ha pogut constituir gràcies a la implicació de les distintes Àrees i serveis de la Diputació, i conforma un excel·lent col·lecció de títols, editats amb molta cura i que ocupen distintes branques del coneixement.

Ara aquest fons queda obert i a disposició de les biblioteques municipals per tal de promoure i enriquir el foment de la lectura.

 

Qui pot accedir al fons editorial de la Diputació?

Aquest fons editorial ha estat obert per primera vegada als municipis valencians al mes de desembre de 2017, amb l’objectiu d’enriquir l’oferta de llibres disponibles a les biblioteques valencianes.

Poden optar a sol·licitar aquestes publicacions totes les biblioteques municipals dependents d’ajuntaments de la demarcació de València. L’accés al catàleg del fons, així com la petició de llibres haurà de fer-se a càrrec de personal competent de la biblioteca, encara que la validació final de les comandes de llibres haurà de ser tramitada i autoritzada per l’ajuntament.

Com accedir al fons?

Pot accedir al fons editorial qualsevol responsable municipal de la/les biblioteques públiques de cada municipi. (A partir d’ara Biblioteca).

En primer lloc, la Biblioteca haurà de fer una primera acreditació mitjançant una clau i contrasenya que facilitarà de manera automàtica la plataforma del fons editorial de la Diputació de València. En segon lloc, cal seleccionar els llibres que se vullguen incorporar a la comanda de cada municipi.

En tercer lloc. Una vegada feta la comanda se genera un albarà provisional, que haurà de ser validat pel tècnic responsable de cada municipi, de manera electrònica i adjuntat a la carpeta del ciutadà que té cada ajuntament.

Important. La Biblioteca disposarà d’un termini d’una setmana per a validar l’albarà i remetre’l a Diputació. Si no s’activa dins del termini previst la comanda serà cancelada.

Finalment, en quart lloc. Una vegada enviada la petició a la carpeta ciutadana s’anirà responent a les peticions dels ajuntaments per ordre d’arribada.

Arreplegada de la comanda

Serà competencia de cada Ajuntament fer-se càrrec de l’arreplegada dels llibres, en el punt de recollida i terminis que se li indicaran, una vegada tramitada la seua sol·licitud.

Imatge tornar enrere