Pla de manteniment d'escoles 2017

Pla de Manteniment d'Escoles
Aquest programa té per objecte dur a terme accions de cooperació en matèria educativa amb la Generalitat Valenciana i emmarcades al Pla Municipal de Manteniment d'Escoles en centres d'Educació Infantil i Primària pertanyents als Ajuntaments de la Província de València i que donen servici a diversos nuclis intermunicipals de població.
 
NOVETATaprovació, per Decret número 6194 de data 30 de juny de 2020, de l'ampliació de les dates d'execució i justificació del Pla de Manteniment d'Escoles 2018 (PMME/18), publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 131 de 10/07/2020.
Imatge tornar enrere