Prevenció de drogodependències

Prevenció de drogodependències

La Diputació de València desenvolupa, des de l’any 2002, una política preventiva de caràcter continuat i específic emmarcada en els successius Plans Provincials de Drogodependències. En este sentit, des de la Secció de Prevenció Comunitària, s'efectua anualment la convocatòria d’activitats preventives, finançades íntegrament per la Diputació i dirigides als municipis de la província amb població inferior a 20.000 habitants. No obstant això, tindran preferència aquells municipis que no compten amb un Pla Municipal propi o que no s'hagen mancomunat per al sosteniment d'Unitats de Prevenció Comunitària.

 

El Programa d'Activitats Preventives gradua el nivell de les activitats a sol·licitar i atorgar, en atenció al nivell de participació i realització aconseguit en les edicions anteriors i al nombre d’habitants del municipi.

 

Els continguts temàtics de les activitats se centren en: drogues, tecnologies, habilitats educatives, salut, intel·ligència emocional i valors, que es desenvolupen a través d'estratègies informatives, formatives i relacionals. Es dirigixen a famílies, jòvens i agents comunitaris. 

 

Programa Provincial d'Activitats Preventives publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 29, de 12/02/2020

Publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 52 de 16/03/2020

Presentació de sol·licituds a través de la Carpeta d'Ajuntaments des del 17/03/2020 fins al 30/06/2020

Publicada la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de la Província de València núm.

 

Imprès de sol·licitud d'activitats (haurà de descarregar-se i signar-se electrònicament)

 DescripcióMida
icono application/pdfConvocatoria prevención drog.pdf122.43 KB
Imatge tornar enrere