Programa ajudes Salut Pública

Campanyes de Salut Pública

 
Tenen per objecte desenvolupar campanyes de prevenció i foment de la salut que es realitzen a Ajuntaments de municipis de menys de deu mil habitants i Entitats Locals d'àmbit territorial inferior al municipal (El Mareny, El Perelló i La Barraca d'Aigües Vives) de la província de València amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut pública dels seus habitants. Els programes que integren estes campanyes són:
 
• Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.
• Control de vectors (mosques i mosquits).
 
Publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 49 de 11/03/2020
 
Presentació de sol·licituds a través de la Carpeta d'Ajuntaments des del 12/03/2020 fins al 23/06/2020
 
Publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de la Província núm.
Imatge tornar enrere