Programa d'ajudes de salut pública

Campanyes de salut pública

 
Tenen per objecte desenvolupar campanyes de prevenció i foment de la salut que es fan en ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal (el Mareny, el Perelló i la Barraca d'Aigües Vives) de la província de València amb el fi de contribuir a millorar la salut pública dels seus habitants. Els programes que integren estes campanyes són:
 
• Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.
• Control de vectors (mosques i mosquits).
 
Publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 49, d'11 de març del 2020
 
Presentació de sol·licituds en la Carpeta d'Ajuntaments des del 12 de març fins al 23 de juny del 2020
 
Publicació de la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província núm. 190, d'1 d'octubre del 2020
 
 

Els ajuntaments beneficiaris tenen fins al 15 d'octubre del 2020 per a remetre la justificació de la subvenció pel portal Carpeta d'Ajuntament.

 

 

Impresos de justificació:

- Informe de realització de campanyes

- Memòria financera

- Declaració responsable d'altres ingressos i subvencions

 

 

 

 

Imatge tornar enrere