Acabades les obres de condicionament de traçat de la CV-580 entre Navarrés i Quesa

CV-680

14/6/2019

El Servei de Construcció i Control de la Qualitat ha acabat, recentment, les obres de condicionament del traçat actual de la carretera CV-580 de Anna a Dos Aguas, ubicades en un tram intermedi entre les poblacions de Navarrés i Quesa, comprès entre els PK 15+750 i 16+750. Aquestes obres estan emmarcades dins les actuacions de millora en la Demarcació de l'Alcúdia (Ac-564).

Les obres han consistit a reduir la sinuositat en planta i millorar l'alçat, el que permet una visibilitat més alta i un augment significatiu de la seguretat viària.

Els condicionants per al disseny del traçat han sigut els següents:

  • Ampliació de la secció transversal amb carrils de 3,00 m, vorals de 1,00 m i berma de 0,50 m.
  • Millora del traçat actual, que tenia corbes amb radi molt reduït i amb escassa o nul·la visibilitat.
  • Homogeneïtzació de la solució, fent atenció als trams anterior i posterior de la mateixa CV-580.
  • Millora del perfil longitudinal, fent atenció a l'existència d'accessos a propietats privades, a les obres de drenatge transversal existents i també a les cunetes de gran capacitat.
  • Velocitat de projecte de 60 Km/h, basada en la natura y configuració de la via.

S'hi ha disposat senyalització horitzontal i vertical tot al llarg del traçat adaptada a les particularitats del traçat i amb una anticipació tal que permeta els usuaris la seua visualització i interpretació; així mateix s'hi han instal·lat elements rígids per a la contenció de vehicles, en aquells punts on eren necessaris per garantir la seguretat viària.

La inversió realitzada és, aproximativament, d'1.029.341,49 €.

Amb aquesta obra, l'Àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València s'ha marcat com a objectiu fonamental, augmentar la seguretat viària de les diferents formes de transport i realitzar actuacions que redunden directament en benefici de la ciutadania.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere