Col·locació de bigues sobre el barranc del Cirerer, a la variant nord de Bétera

Col·locació de les bigues, amb grues

25.3.2021

Les obres de la nova variant de Bétera, que promou l'Àrea d'Infraestructures de la Diputació de València, han superat una nova etapa amb la col·locació de les bigues del nou pont sobre el barranc del Cirerer que, a més, són les bigues de major grandària d'aquesta actuació.

El tauler d'aquesta estructura està format per 2 bigues tipus pastera sobre les quals es recolzarà la llosa de formigó armat. Cada biga té una longitud de 43,115 m i un cant de 2,6 m. L'estructura consta d'una única obertura, el tauler de la qual recolza sobre dos estreps col·locats en els marges del llit del barranc. Per a la col·locació d'aquestes bigues han sigut necessàries dues grues de gran grandària, de 500 tones cadascuna.

Colocación de vigas

Seguidament a la col·locació de les bigues, es procedeix a la col·locació de les prelloses prefabricades que permetran començar amb el muntatge de les barres d'acer de la llosa de formigó armat.

Amb aquesta operació s'ha finalitzat el procés de col·locació de les bigues dels 4 ponts de l'actuació: un d'ells sobre la línia de Ferrocarrils de la Generalitat, un altre sobre el barranc del Carraixet i dos sobre el barranc del Cirerer.

Les obres marxen a bon ritme, i actualment s’està executant la capa base d'aglomerat i els sistemes de contenció, i s’estan ultimant els elements del drenatge.

Respecte a les interseccions amb les carreteres existents, s'ha realitzat l'obertura provisional de la glorieta 3, d'intersecció amb el camí de Llíria, i pròximament s'habilitaran les glorietes inicial i final, de connexió amb l'actual carretera CV-310.

Time-lapse bigues barranc Cirerer
Video bigues barranc Cirerer
Imatge tornar enrere