Condicionament de traçat i carril ciclo-pedestre en la CV-429, del PK 0+220 al PK 3+000

CV-429. Explanaciones

 

Les obres de Condicionament de traçat i carril ciclo-pedestre a la carretera CV-429, en el tram comprès entre les poblacions de Macastre i Yátova, van començar el passat mes de setembre i es troben en l'actualitat en la fase d'explanacions i d'execució dels elements de el sistema de drenatge, així com la reposició de serveis.

Les obres consisteixen en dues actuacions. La primera d'elles comença a la intersecció, tipus miniglorieta, de la carretera CV-4252, d'accés a Macastre, amb la carretera CV-429 fins Yátova, i finalitza a la glorieta d'accés a Yátova des d'aquesta última carretera. La segona es localitza íntegrament en el terme municipal de Yátova, emmarcant-se en la zona de la Cooperativa Agrícola Virgen de los Desamparados, des de l'última glorieta a l'eixida del nucli urbà de Yátova fins al carrer Antonio Machado.

Respecte a la primera actuació, l'obra té per objecte donar continuïtat a l'itinerari de vianants existent mitjançant voreres i separador enjardinat per tots dos marges fins a les últimes edificacions del municipi, dotant-lo d'enllumenat. Un cop fora de casc urbà es projecta el condicionament del traçat, millorant els paràmetres geomètrics actuals i ampliant la calçada de la via amb carrils de 3,0 m i vorals d'1,0 m. Paral·lelament a la calçada de la carretera, pel seu marge dret, es dissenya un carril ciclo-pedestre que connectarà els municipis de Macastre i Yátova, per a potenciar d'aquesta manera la mobilitat sostenible entre poblacions properes.

D'altra banda, es preveu una millora substancial del drenatge en el tram interurbà de la CV-429 amb cunetes de seguretat pels seus marges, així com la disposició de col·lectors en el terme de Yátova que permetran evaquar fins al barranc Simon el vessament provinent del municipi . Per completar l'actuació, es realitzarà un reforç de ferm, que millorarà, d'aquesta manera, la funcionalitat i la seguretat de la calçada, i es dotarà a la via de nous elements de senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles.

La segona actuació consisteix en l'execució de dues voreres de vianants d'1,80 m d'amplària que faciliten l'accés a la Cooperativa Agrícola Virgen de los Desamparados i a les zones urbanes de l'oest de la localitat de Yátova. A més, a l'entrada a aquesta instal·lació agrícola es dissenya una intersecció per a la regulació del trànsit d'accés a la nau, mitjançant sengles illetes pintades en roig. Aquesta actuació es complementa amb millores del drenatge, l'eliminació d'un gual inundable al carrer La Pedrera i el corresponent reforç de ferm de la calçada.

La previsió de finalització de les obres és el proper mes de juliol.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere