El projecte d'ampliació de la plataforma a la CV-673 disponible per a informació pública

El “Proyecto de Construcción de la ampliación de plataforma, mejora del drenaje, la funcionalidad y la seguridad vial de la carretera CV-673, de Bellreguard a la CV-670. Tramo P.K. 0+400 a P.K. 1+200” està en període d'informació pública i pot ser consultat en la secció corresponent del portal www.dival.es.

La carretera CV-673, que forma part de la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació de València, uneix Bellreguard amb la costa i comunica este municipi amb tots els nuclis urbans de l'àrea prelitoral de la comarca de la Safor, a través de la CV-670 –amb la qual intersecta en el P.K. 1+890– des d'el Grau de Gandia fins a Oliva.

Situación del tramo del Proyecto

Té una longitud total de 3.495 metres, i el tram del present projecte es localitza, aproximadament, entre el P.K. 0+383 i el 1+423. A l'altura del P.K. 0+650, la via ciclista Gandia-Oliva, habilitada sobre la plataforma de l'antiga línia ferroviària Carcaixent-Dénia, creua sobre la CV-673 a través d'un pas superior.

Nuevo paso superior proyectado

En el tram esmentat concorren diverses circumstàncies i particularitats que determinen la problemàtica que es pretén de solucionar:

  • existència d'un punt baix intermedi en la rasant de la carretera, localitzat a l'altura del P.K. 0+650 (coincideix amb el creuament de la via ciclista sobre la CV-673) que determina acumulacions d'escorrenties en situació de precipitacions que poden ser causa del tall de la mateixa carretera;
  • la intensitat del trànsit de la CV-673 en aquest tram és apreciable, amb un valor de la IMD de 10.000 vehicles/dia, una proporció de pesats del 2,22 % i una proporció de motos del 4,14 %;
  • la calçada disposa d'una amplària de 6 metres, aproximadament constant, sense vorals ni berma;
  • no hi ha espai per als desplaçaments ciclo-pedestres, per als quals la carretera constitueix un itinerari òptim,perquè comunica Bellreguard amb la façana costera.

 

El projecte té com a objecte la resolució de totes les circumstàncies i particularitats esmentades que determinen la problemàtica del tram:

eliminar l'actual problema de drenatge que afecta a la carretera,

dotar-la d'una secció transversal suficient,

habilitar espai per als desplaçaments ciclo-pedestres

substituir l'actual obra de pas de la via ciclista Gandia-Oliva per una altra de nova que s'adapte a les exigències de gálibo que l'actuació comporta;

L'actuació es planteja des de la consideració inicial de les qüestions ambiental, paisatgística i patrimonial, i procedint d'acord a la normativa vigent.

 

Sección tipo proyectada

 

El projeceo contribueix, a més, a la materialització de l'actuació estructural EVZ13 del PATRICOVA i coincideix amb els objectius d'aquella: textualment, l'increment del llindar de desbordament i l'eliminació del punt crític derivat dels problemes d'inundació causats per la traça de la carretera.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere