Finalitzada la glorieta en el PK 13+450 de la carretera CV-520

Rotonda a la CV-520

 

Les obres de construcció de la rotonda per a regular els accessos a la urbanització El Puntal i la zona industrial d'Alfarp, al voltant del P.K. 13+450 de la carretera CV-520, han finalitzat.

Les obres han consistit en la construcció d'una rotonda de 23,50 m de ràdio exterior, amb gorgera interior de 2,00 m per a tasques de manteniment. La calçada anular ocupa 8,00 m, en dos carrils, amb voral laterals de 0,50 m.

La implantació d’aquesta nova intersecció ha comportat la demolició, en alguns trams, de paviments existents, així com l'excavació i formació d'esplanada per a l'ampliació de la calçada i els treballs posteriors de pavimentació.

Com a conseqüència de la nova intersecció, s'ha previst la remodelació de les xarxes de serveis afectats: s'ha substituït la canalització d'aigua potable existent, de fibrociment, per una nova de polietilè, el desplaçament d'un pal de la línia telefònica que travessa la carretera i el trasllat d'un punt de llum afectat per les obres. A més s'ha previst el disseny de cunetes per a la recollida i canalització de l'escolament, tant de la pròpia carretera com de les conques secundàries vessants a aquesta, i l'evacuació final del qual es produeix al barranc de la Creueta mitjançant una obra de drenatge transversal.

Finalment, es dota a la intersecció dels corresponents elements de senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles, així com d'enjardinament a l'interior de l'anell de la rotonda i en les zones de la traça de l'antiga carretera que quedaven sense ús i que han sigut condicionades.

 

Amb aquesta intervenció de la Diputació de València, es milloren els nivells de seguretat viària en aquest punt de la carretera CV-520, i queden reordenades i canalitzades totes les trajectòries que es produeixen, tant de pas, com d'accés a la urbanització i a la zona industrial d'Alfarp. Aquest últim cas comportava un alt risc d'accident per l'elevat percentatge diari de vehicles pesants, que ara ha quedat minorat amb la nova configuració de la intersecció.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere