Finalitzades les obres de "Millores locals de drenatge i seguretat viària a la CV-600"

CV-600

 El Servei de Construcció i Control de Qualitat de l’Àrea d'Infraestructures ha rebut les obres del projecte de “Millores locals de drenatge i seguretat viària en la carretera CV-600. Tram Xàtiva – Pla de Corrals”.

S'han realitzat actuacions en tres subtrams de la CV-600:

Subtram I: Xàtiva – Llocnou d’en Fenollet (P.K. 0+000 a 3+120)

 Les actuacions en aquest subtram s'han centrat en la millora del paviment mitjançant l'extensió d'una nova capa de rodadura, així com la instal·lació de sistemes normalitzats de contenció de vehicles per a la protecció d'obstacles laterals com ara sifons, séquies i torres elèctriques, no afectant cap barranc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtram II: Llocnou d’en Fenollet – Barxeta (P.K. 5+630 a 6+850)

 Les actuacions en aquest subtram han consistit en l'ampliació de la secció transversal en aquelles estructures sobre barrancs on no era possible l'encreuament de dos vehicles pesants, així com la renovació dels sistemes de contenció de vehicles sobre aquestes estructures amb la instal·lació de muralletes i biondes normalitzades.

 En concret, al barranc de la Ferrera (P.K. 5+630) s'ha ampliat l'estructura i la corba en la qual es troba el barranc, així com la millora del radi d'aquesta.

   


 Al barranc de l'Almetler (P.K. 6+080) es va ampliar l'estructura mitjançant la instal·lació de dos grans marcs en U (6x5m lliure en total) i es va millorar el barranc a l'arribada de l'estructura mitjançant l'execució d'escullera en el llit i laterals del llit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Al barranc Casa del Ciego (P.K. 6+700) es va ampliar l'estructura i la corba en la qual es troba el barranc, així com la millora del radi d'aquesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Finalment, al barranc de Casa Serra (P.K. 6+850) s'ha ampliat el pontó existent mitjançant la col·locació de pre-lloses prefabricades que van evitar haver de cimbrar en el barranc per a executar l'ampliació.

 

Subtram III: Barxeta – Pla de Corrals (P.K. 8+700 a 12+040)

 Una de las actuacions ha consistit en la construcció d'una vorera i creuament per a vianants en el ramal provinent de Llocnou d’en Fenollet a la glorieta d'accés a Barxeta. S'ha instal·lat enllumenat al creuament per a vianants i s'ha protegit la caiguda de vianants mitjançant la instal·lació d'una nova barana.

  

 Addicionalment, s'han realitzat actuacions relacionades amb millores puntuals del traçat i ampliació de la secció transversal en alguns passos sobre barrancs, així com la renovació dels sistemes de contenció de vehicles sobre aquestes estructures amb la instal·lació de muralletes i biondes normalitzades.

 En concret, al barranc de la Lloma Redona (P.K. 10+600) s'ha ampliat la secció transversal mitjançant la demolició del pontó existent i la instal·lació de doble marc (3x2 m) de formigó prefabricat, protegint el barranc a l'arribada de l'estructura mitjançant l'execució d'escullera en el llit i laterals del llit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al barranc del Llop, en el P.K. 11+620 s'han realitzat desviaments de conduccions d'aigua potable existents i en el P.K. 11+800 s'ha construït una cuneta de seguretat de formigó i a sota d'ella s'ha instal·lat un tub de 1000mm de diàmetre per a la millora del drenatge, conducció que evacua al barranc del Llop.

 

 Finalment, al barranc de Sendes Blanques (P.K. 12+040), s'ha ampliat l'estructura i la corba en la qual es troba el barranc, i també s'ha millorat el peralt d'aquesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere