L'ampliació de la CV-505, a Riola, està a punt de finalitzar

Obras de ampliación de plataforma en CV-505

El Servici de Conservació i Explotació de l’Àrea de Carreteres i Infraestructures, està duent a terme les obres d’Ampliació de plataforma de la CV-505 des de el P.K. 11+220 al P.K. 11+680 (Riola), a la carretera CV-505, d’Alzira a Sueca.

L’objecte de l’obra és ampliar la plataforma del tram esmentat per a mantindré la seua integritat davant dels progressius descalçaments que estava patint la carretera i alhora per a adequar la secció transversal a la del tram contigu, que va ser ampliat durant una obra de millora de la defensa de Riola per fer front a les avingudes del Xúquer, realitzada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. La secció del tram ampliat en les obres mencionades, consta de dos carrils de 3,50 m i vorals de 1,5 m, en contrast amb la secció actual del tram per ampliar, que té dos carrils de 3 m sense vorals.

El tram per ampliar té a la part dreta un mur que suporta un carril ciclo-pedestre i a la part esquerra unes parcel·les a una cota més baixa. Entre les parcel·les i la carretera hi ha un escorredor, de terra.

 

Margen izquierda y escorredor

Per a poder realitzar l'ampliació en el tram previst sense expropiar terrenys annexos, s'ha previst la construcció d'un mur de contenció que romandrà dins el límit d'expropiació de la carretera actual i no envairà cap propietat privada.

 

Aquest mur, que contindrà l’ampliació de la plataforma necessària per a la nova calçada, i que al mateix temps servirà de caixer per al canal de desguàs que canalitzarà l’escorredor actual de terra, té una longitud de 307 m i s’ha projectat en formigó HA-25/B/20/IIa i acer B 500 S. L’altura en alçat és variable, entre 1,20 i 2,10 m. El gruix de l’alçat del mur és de 0,30 m i el cantell de la sabata és de 0,50 m.

 

 

A més, es preveu la construcció de desguassos des de les parcel·les, cada 15 m, fins l’escorredor, així com també de passos salvacunetes en els 3 accessos que hi ha. Finalment es refaran els sistemes de contenció que hi ha actualment i es reposarà la senyalització, tant vertical com horitzontal.

 

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere