Millora del pas inundable de la CV-304 sobre el barranc del Carraixet

Badén inundado

4.4.2019

El Servici de Conservació i Explotació ha iniciat les obres per a millorar el pas inundable en la CV- 304, que afecta als termes municipals d'Alfara del Patriarca, Vinalesa i Foios.

Es tracta d'una carretera amb una intensitat de trànsit alta (IMD 6.025 veh/dia) que queda inutilitzada en este punt per les pluges que generan un calat d'entre un mínim de 15 cm i un màxim de 87 cm, amb un període de retorn baix.

La solució a adoptar planteja l'elevació de la rasant (que en la actualitat se sitúa a uns 0,4 m sobre el nivell del llit del barranc) amb la disposició d'una obra de drenatge transversal, que actualment no exixteix, amb la finalitat d'ampliar el periode de retorn actual de 2 anys que provoca el tall de la via.

Per a construir-ho, es procedirà a la demolició de la calçada existent i l'excavació de terres necessària per a la ubicació d'una bateria de 9 marcs prefabricats de formigó armat, recolzats a la corresponent solera de formigó. Estos tindran una altura de 1500 mm i 3000 mm d'amplària, amb una unió encadellada. Sobre els marcs es construirà un forjat de formigó damunt el qual s'estendrà el nou ferm d'aglomerat asfàltic.

 

Esta obra millorarà la seguretat i la conectivitat, ja que evitarà el tall de la carretera cada vegada que es produïsquen escorrenties dins del barrac, i això redundarà també en la disminució dels requeriments d'operacions de manteniment i conservació de la via.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere