Tràmits en Carreteres

Tràmits en Carreteres

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, els tràmits que hagen de realitzar les empreses adjudicatàries de contractes amb l'Àrea d'Infraestructures de la Diputació, s'han de dur a terme a través de la Seu electrònica.

Així mateix, altres sol·licituds de caràcter genèric, si són sol·licitades per persones jurídiques, es realitzaran exclusivament a travès del mateix canal:

Tràmits de Carreteres en la Seu electrònica

En el cas que siga una persona física la que realitze alguna d'aquestes sol·licituds, podrà optar per dirigir-se a la Diputació a través de la Seu electrònica o també de forma presencial, a través d'un imprès de sol·licitud que presentarà al:

Registre General d'Entrada de la Diputació de València

Carrer Serrans, 2 - 46003 València.

Telèfon 902 460 202

L'imprés podrà imprimir-lo en blanc i emplenar-lo a mà o cumplimentar-lo en línia i imprimir-lo, prèviament a la seua presentació.

Versió per a imprimir
Imatge tornar enrere