GUÍA DE PAVIMENTS ASFÀLTICS PER A VIES DE BAIXA INTENSITAT DE TRÀNSIT