Finalitzades les obres de "Millores locals de drenatge i seguretat viària a la CV-600"