Assessorament en qualitat a Ajuntaments

Assessorament en qualitat a Ajuntaments

La Unitatd'Organització i Recursos Tècnics del Servici d'Assessorament Municipal de la Diputació de València, funciona, en la pràctica, com una assessoria o consultoria, a disposició de totes les Entitats Locals valencianes, per a la implantació de qualsevol sistema complet, o qualsevol ferramenta específica, relacionada amb la gestió de la qualitat o la millora contínua dels servicis públics locals. El Catàleg complet dels servicis que es poden sol·licitar, així com la forma de sol·licitar-los, s'explica en el document adjunt “Información General”.

 

A manera d'exemple, també s'adjunten els documents relacionats amb un dels Servicis actualment més demandats, com és el Model de Multicertificació de Cartes de Servicis per a Ajuntaments. Que te com a objectiu aconseguir que la ciutadania reba uns servicis públics locals amb nivells de qualitat que responguen exactament a les necessitats i expectatives que la població de cada Municipi tinga en relació al seu respectiu Ajuntament. Els municipis, els Cartes de Servicis dels quals apareixen a continuació, ja han implantat i obtingut la Certificació per part d'AENOR. Hi ha molts altres en procés d'implantació. Així mateix, en el document “Carta de Serveis Diputació 2017-2019” s'establixen els compromisos que, en relació al mencionat Model, assumix la Unitat amb els Ajuntaments.

Imatge tornar enrere