Convocatòria subvencions igualtat 2017

Convocatòria subvencions igualtat 2017

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS LOCALS MENORS I AJUNTAMENTS DE FINS A 30.000 HABITANTS.

 

Convocatòria destinada a implantar mesures per al compliment del principi d’igualtat entre dones i homes per l’any 2017.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 25 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Imatge tornar enrere