Convocatòria subvencions ONGs

Convocatòria subvencions ONGs

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

Convocatòria desinada a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o en contra de la violencia de gènere en la província de València per l’any 2017.


El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 25 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Imatge tornar enrere