FPA. Calendari Admisió i Matrícula

FPA. Calendari Admisió i Matrícula

Des del 15 de Maig de 2019, la Secretaria del centre, per a una millor gestió i previsió en el procés de matrícula, admet sol·licitudes sense dret a reserva de plaça, dels futurs alumnes interessats a cursar un dels nostres PFCB en el pròxim curs 2019/2020

 

PROCEDIMENT I CALENDARI PER A SOL·LICITAR L’ADMISSIÓ 2019/2020

(Requisit previ obligatori per a poder matricular-se)

Els interessats formularan la seua sol·licitud segons el procediment establit a l’efecte per aquesta Conselleria, fent lliurament d’una còpia d’aquesta sol·licitud al centre educatiu o entitat elegida en primera opció.

 

 

PROCÉS ÚNIC

Publicació VACANTS existents en el centre

8 de juliol

Presentació de SOL·LICITUDS i documentació en el centre de primera opció

Del 8 al 12 de juliol

Publicació llistes Provisionals

17 de juliol

RECLAMACIONSa les llistes d’admissió

Del 17 al 19 de juliol

Publicació llistes DEFINITIVES d’admisió

23 de juliol

PROCÉS DE MATRÍCULAdels alumnes ADMESOS en les LLISTES DEFINITIVES

 

(Si no es matricula en el termini indicat, es considerarà que RENÚNCIA a la plaça escolar)

Del 24 al 30 de juliol

PROCÉS DE MATRÍCULA per a cobrir les places vacants per a l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió

Del 2 al 4 de setembre

 

 

 

QUÈ FER PER A MATRICULAR-SE (UNA VEGADA ADMÉS)?

 

Els terminis de matrícula s’adequaran als establerts cada curs per la Conselleria mateixa. No obstant això, sempre que hi haja places disponibles, la matrícula de l’alumnat en un grup d’aquests programes, en qualsevol de les seues modalitats i qualsevol que siga el tipus de centre o entitat promotora, romandrà oberta durant el primer trimestre del curs.

 

Per Resolució, s’indicarà, en cada cas, la documentació complementària necessària per a la incorporació o matrícula en aquests programes.

 

  • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA (orientativa)

 

  • 3 fotografies de grandària de carnet.
  • Fotocòpia del DNI
  • Diversos annexos, a omplir pel centre educatiu de procedència i per l’interessat mateix.
  • Certificat de discapacitat, quan escaiga.

 

UBICACIÓ I FORMA D’ARRIBAR Al CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ADAPTADA NTRA. SRA. DE LA MISERICÒRDIA

El Centre està situat dins del Complex Educatiu de la Misericòrdia, al barri de la Llum, entre l’Hospital General i el Centre Comercial Gran Túria.

  • Línies EMT: 3, 20, 71, 31, 81 (fins a l’Hospital General).
  • Línia EMT 70 (davant del Complex Educatiu).
  • Línies de metro: 3 i 5 (direcció Aeroport, parada Nou d’Octubre)

 

MÉS INFORMACIÓ

Al mateix Centre: C/ Casa de la Misericòrdia, 34. 46014 València
                                     Tel.: 963 502 722. Fax: 963 704 579
                                           Correu-e: fp.adaptada@dival.es

Imatge tornar enrere